Badanie ankietowe

w związku z prowadzonym procesem pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna przygotowaliśmy badanie ankietowe. Papierowe formularze ankiet dostępne były w punkcie konsultacyjnym. Na chwilę obecną można je otrzymać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

W związku z dużym zainteresowaniem ankietą i licznymi prośbami o umieszczenie jej na stronie internetowej Miasta postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Wypełnione formularze można składać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz przesyłać na adres e-mail: studium@podkowalesna.pl .

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!
Czytaj dalej Badanie ankietowe