Do pobrania

 
 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna

Uchwała nr 239-XXXVIII-2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Zał. do uchwały – Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena aktualności dokumentów planistycznych

Zał. nr 1 do Analizy – aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenu

Zał. nr 2 do Analizy – Stan planistyczny

Zał. nr 3 do Analizy – Obszary problemowe i ograniczenia w zagospodarowaniu