Spotkanie konsultacyjne – 23.11.2017 r.

W dniu 23 listopada 2017 r. w Pałacyku Kasyno odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego tematem była przestrzeń publiczna i infrastruktura. Gościem spotkania i prelegentem był prof. Mirosław Duchowski, dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem dyskusji.
http://konsultacje.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2017/12/Protokół-ze-spotkania-w-dn.-23.11.2017-r..pdf

Badanie ankietowe

w związku z prowadzonym procesem pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna przygotowaliśmy badanie ankietowe. Papierowe formularze ankiet dostępne były w punkcie konsultacyjnym. Na chwilę obecną można je otrzymać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

W związku z dużym zainteresowaniem ankietą i licznymi prośbami o umieszczenie jej na stronie internetowej Miasta postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Wypełnione formularze można składać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz przesyłać na adres e-mail: studium@podkowalesna.pl .

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!
Czytaj dalej Badanie ankietowe